احمد عقیلی زاده مدرس و مشاور کسب و کار آنلاین

بانک اطلاعاتی

احمد عقیلی زاده

احمد عقیلی زاده

مدرس طراحی وب و نرم افزار، مشاور راه انداری کسب و کار اینترنتی هستم

میخواهم از شهر مونیخ آلمان، با عشق تجربیاتم را در اختیار شما قرار دهم

مطالعه رزومه